آموزش نرم افزارها و دروس مرتبط با رشته اقتصاد کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
به دنبال محصولاتی با کیفیت عالی برای فعالیتی حرفه ای هستید؟

معرفی رشته اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روش‌ها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی، و کاربرد اصول اقتصادی در تولید و توسعه کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. به بیان دیگر، اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع، و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش‌هاست. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی روشهای چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کار آمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد.
هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی وتجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند. و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع، و مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند.

متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.

درخواست برآورد هزینه سفارش

آخرین نوشته ها نوشته های بیشتر

مطلبی یافت نشد

برندهای ما:

Client 1
Client 2
Client 1
Client 2
Client 1
Client 2